รอบรู้อาเซียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนานาประเทศ

จัดทำโดย นางสาวจุรีรัตน์  สีอ่อน  ชั้น ม.6/5  เลขที่ 8
สามารถดูข้อมูลของผู้ทำเว็บไซต์ได้จาก “ผู้ดูแลระบบ”

หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
1. ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
2. ความเป็นมาของอาเซียน
3. รวมเพลงอาเซียน
4. เกี่ยวกับอาเซียน
5. สารคดี”ก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียน”
ข้อมูลเรื่องอาหาร
– ข้าวอบซีส
– บัตเตอร์เค้ก (เค้กเนยสด)
ข้อมูลเกี่ยวกับดอกไม้
– ชวนชม

วิดิโอ ที่น่าสนใจ

Advertisements

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.